CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
UBMTTQ TỈNH GIÁM SÁT CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VÓI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ ĐỐI VÓI Đ/C CHỦ TICH UBND HUYỆN BÌNH GIANG
27/11/2022 10:48:02

Vừa qua, Đoàn giám sát MTTQ tỉnh do đ/c Nguyễn Đình Xiển, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Bình Giang nhằm thực hiện vai trò giám sát của UBMTTQ với người đứng đầu UBND huyện về công tác chỉ đạo cải cách hành chính trên địa bàn huyện Bình Giang từ đầu năm 2022 đến nay. Cùng tham gia Đoàn giám sát của tỉnh có các Sở, ngành chuyên môn của tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn về phía huyện Bình Giang có các đ/c Nguyễn Trung Kiên, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, đ/c Vũ Hữu Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, lãnh đạo các phòng Nội Vụ, Thanh Tra, Tài chính, Văn hóa-Thông tin, Tư Pháp.

 

 

UBND huyện Bình Giang hiện có 11 cơ quan chuyên môn gồm: Phòng Nội vụ; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Tư pháp; Phòng Y tế; Thanh tra huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Văn hóa - Thông tin; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài chính- Kế hoạch. Đến ngày 01/11/2022, có thêm Văn phòng HĐND-UBND huyện, nâng tổng số cơ quan chuyên môn lên 12 cơ qaun. Tổng số cán bộ công chức tại các cơ quan chuyên môn tính đến tháng 6/2022 là 67 người.  

Hàng năm và từ năm 2022 đến nay, Bình Giang đã tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đương chức và dự nguồn từ huyện đến cơ sở theo các độ tuổi, các tiêu chuẩn cán bộ theo quy định để làm cơ sở cho việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sắp xếp hợp lý ở những đơn vị, tránh cục bộ, khép kín.

Về thực hiện công tác CCHC, Bình Giang đã tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC. Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và số hóa hồ sơ ngày càng được cải thiện (từ mức 0,01% năm 2021, nay nâng lên trên 40% tính chung của toàn huyện).

 

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn giám sát của UBMTTQ tỉnh đã trao đổi, thảo luận với tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu UBND huyện Bình Giang về các vấn đề liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chỉ số cải cách hành chính, chức danh cấp xã và chất lượng công chức cấp xã; giám sát cán bộ, đảng viên, rà soát các đơn vị sự nghiệp về chỉ tiêu biên chế, việc tinh giảm biên chế…

Tại buổi làm việc đ/c Nguyễn Trung Kiên, phó bí thư, chủ tịch UBND huyện Bình Giang đã phát biểu trả lời và làm rõ những nội dung các thành viên trong đoàn giám sát của UBMTTQ tỉnh còn băn khoăn…

Kết luận tại buổi giám sát, đ/c Nguyễn Đình Xiển- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao vai trò, trách nhiệm xử lý linh hoạt đối với đ/c Nguyễn Trung Kiên, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện người đứng đầu UBND huyện Bình Giang trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính trên địa bàn huyện Bình Giang từ đầu năm 2022 đến nay. Đồng chí trường đoàn giám sát của UBMTTQ tỉnh yêu cầu. Trong thời gian tới, đ/c Chủ tịch UBND huyện Bình Giang tiếp tục cần đề ra những giải pháp cụ thể, sát thực để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác CCHC nói chung, đưa Bộ phận tiếp nhận một cửa của huyện và các xã, thị trấn nói tiêng hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4; xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ để giải quyết TTHC liên thông giữa các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đồng thời quan tâm đến số liệu đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để có những thay đổi cho phù hợp…./. 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 43462
Trước & đúng hạn: 43250
Trễ hạn: 60
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 00:54:42)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Địa chỉ: Số 55, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 02203.777540

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Đang truy cập: 15
Hôm nay: 5
Tháng này: 13,923
Tất cả: 293,798