CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
UBND huyện tổ chức nghị đánh giá kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; số hóa hồ sơ đầu vào, đầu ra; chứng thực điện tử
19/08/2022 05:46:39

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Trung Kiên -Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các phòng chuyên môn; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng phụ trách bộ phận Một cửa huyện; lãnh đạo UBND và các công chức Văn phòng, Tư pháp, Văn hóa, địa chính; cán bộ đầu mối KSTTHC 16 xã, thị trấn.

Toàn cảnh Hộii nghị 

Tại hội nghị đã được nghe lãnh đạo các cơ quan chuyên môn: Văn hóa - Thông tin, Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; số hóa hồ sơ đầu ra, đầu vào và chứng thực điện tử. Kết quả giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn 16 xã, thị trấn 6 tháng đầu năm đạt tỷ lệ thấp: 614/11.056 hồ sơ = 5,6%. Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện và sự quyết tâm thực hiện của các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn kết quả thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3,4 trong tháng 7 đã được nâng lên đạt 3.280/3.669 hồ sơ = 89,3%; đặc biệt nửa đầu tháng 8 tăng lên: 2.248/2.315 hồ sơ đạt 97,1%; Về chứng thực điện tử các xã cơ bản đã được cấp quyền và đi vào thực hiện. Tuy nhiên việc chứng thực điện tử còn gặp một số khó khăn như: một số TTHC không đồng bộ, không phù hợp giữa các hệ thống dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công của tỉnh.

Sau khi các cơ quan báo cáo và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND huyện kết luận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung: yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện đăng ký tài khoản trên dịch vụ công quốc gia; sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi nhiệm vụ chuyên môn; UBND các xã, thị trấn triển khai đồng bộ và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách TTHC, trong đó chú trọng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; số hóa hồ sơ; chứng thực điện tử đảm bảo đạt chỉ tiêu tỉnh giao năm 2022.

                                                      Nguồn tin: Văn phòng HU, HĐND&UBND tổng hợp

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 32392
Trước & đúng hạn: 32340
Trễ hạn: 20
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2022 04:50:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Địa chỉ: Số 55, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 02203.777540

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Đang truy cập: 15
Hôm nay: 32
Tháng này: 70,236
Tất cả: 171,601