CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
BÌNH GIANG NHIỀU GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TỐT DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
29/11/2022 08:53:55

Để hoàn thành chỉ tiêu dịch vụ công trực tuyến do UBND tỉnh giao trong năm 2022. Thời gian qua, huyện Bình Giang đã triển khai nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Nhờ vậy, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực.

 
 

Vói phương thức cầm tay, chỉ việc, chuyên viên CNTT thuộc (VNPT) Hải Dương đang hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính 16 xã, thị trấn huyện Bình Giang thực hiện nhiệm vụ.

 
Chỉ tính riêng từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2022 Bình Giang đã có 750 (TTHC) phát sinh tại bộ phận một cửa của huyện cùng 16 xã, thị trấn. Trong đó, thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện ở mức độ 3 là 719 (TTHC) chiếm 95,9%. Việc số hóa thủ tục hành chính đầu ra cũng được công chức bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn chú trọng thực hiện. Do vậy, tỷ lệ % số hóa đầu ra đầy đủ của Bình Giang đạt 98,08 % số thủ tục hành chính (TTHC).

Đối với công tác Chứng thực điện tử, từ ngày 21/11 đến ngày 25/11/2022 Bình Giang đã thực hiện được 229 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó hoàn thành 215, chờ ký 4, chờ đóng dấu 10, hủy 1, từ chối 0.

 

 Công chức bộ phận một cửa xã Bình Minh đang thực hiện công tác tuyên truyền, hộ trợ người dân tạo, lập tài khoản trên cổng dịch vụ công Hải Dương

Để hoàn thành các nhiệm vụ trong CCHC, thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 4 năm 2022 đã đề ra. Trong thời gian tới, Bình Giang đề nghị các xã, thị trấn tăng cường giám sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công chức Bộ phận một của thực hiện nhiệm vụ trong việc tuyên truyền hướng dẫn người dân mở, tạo, lập tài khoản trên cổng dịch vụ công Quốc gia, tỉnh Hải Dương để thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chấn chỉnh và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc khi triển khai thực hiện. Với mục tiêu, 100% (TTHC) mức độ 3, mức độ 4 được thực hiện theo hình thức trực tuyến trên www.dichvucong.haiduong.gov.vn, thực hiện tốt chứng thực điện tử trên trang (quantri.dichvucong.gov.vn)./.

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 43462
Trước & đúng hạn: 43250
Trễ hạn: 60
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 23:18:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Địa chỉ: Số 55, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 02203.777540

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Đang truy cập: 20
Hôm nay: 83
Tháng này: 13,918
Tất cả: 293,793