AN NINH-QUỐC PHÒNG
Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4 năm 2022
07/09/2022 09:24:11

Sáng 06/9/2022, tại Trung tâm Chính trị huyện, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Bình Giang khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN đối tượng 4 năm 2022. Tham dự buổi khai mạc có đồng chí Nhữ Văn Chuyên, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng GDQP-AN huyện, đại biểu Phòng Tham mưu/Bộ CHQS tỉnh Hải Dương, các thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện cùng 68 học viên là cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên trong cơ quan, tổ chức thuộc huyện và đại biểu HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 Đ/c Nhữ Văn Chuyên, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện khai mạc lớp học

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nhữ Văn Chuyên, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện nhấn mạnh: Để công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022 đạt hiệu quả, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức lớp học cần nắm tình hình quân số tham gia lớp học; các đồng chí giáo viên trên cơ sở giáo án đã được chuẩn bị lựa chọn phương pháp truyền thụ kiến thức phù hợp, chú trọng phần vận dụng thực tiễn đối với tình hình cơ quan, đơn vị và địa phương để giúp người học nắm được những nội dung, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới. Đối với học viên cần phải chấp hành tốt các quy định của ban tổ chức, lớp học; trong quá trình học tập đồng thời là quá trình trao đổi kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác của từng đồng chí học viên trên cương vị công tác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương ở từng cơ quan đơn vị; tiếp thu bài giảng một cách hiệu quả nhất để viết bài thu hoạch đạt kết quả cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại cơ quan, đơn vị.

 Toàn cảnh lớp học

Trong thời gian 04 ngày (từ ngày 06 đến ngày 09/9/2022), các học viên sẽ được nghiên cứu 09 chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về Quốc phòng an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược DBHB, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dug cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QP-AN, Dân quân tự vệ, Lực lượng Dự bị động viên; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng cho các học viên những nội dung cơ bản về các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QPAN ở cơ sở trước tình hình mới; về âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở đơn vị mình công tác, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Kết thúc lớp học, các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc đối tượng 4 theo đúng quy định của Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Vũ Đình Đăng-Ban CHQS huyện 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1243
Trước & đúng hạn: 1330
Trễ hạn: 1
Trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/02/2023 15:52:15)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Địa chỉ: Số 55, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 02203.777540

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Đang truy cập: 45
Hôm nay: 194
Tháng này: 7,162
Tất cả: 232,239