CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của sở Nông nghiệp và PTNT
16/11/2022 10:31:55

Xem nội dung chi tiết tại đây:
1. Công văn về việc công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở NN và PTNT :
 2. Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở NN và PTNT:
http://binhgiang.gov.vn/DataAtt/80/Quyet%20dinh%203088%20Cong%20bo%20DMTTHC%20va%20Phe%20duyet%20QTNB_SNN.pdf 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2022 18:49:28)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Địa chỉ: Số 55, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 02203.777540

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Đang truy cập: 26
Hôm nay: 236
Tháng này: 6,054
Tất cả: 207,263