ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thông tin "Đường dây nóng" của các sở, ban, ngành, UBND các huyện
15/03/2021 12:00:00

STTĐơn vịĐường dây nóngThông tin người liên hệ
1Văn phòng HĐND tỉnh

Điện thoại: 02203.841.823

Email: vphdndhaiduong@gmail.com

Ông Nguyễn Văn Mạnh – Phó trưởng phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị

Điện thoại: 02203.841.823;

Email: manhhd1969@gmail.com

2Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 0220.3850.222

Email: haiduong@chinhphu.vn

Phòng Hành chính – Tổ chức

Điện thoại: 02203.837588

3Sở Tài nguyên Môi trường

Điện thoại: 0220.3898051

Email: sotainguyenmoitruonghd@gmail.com

Ông Vũ Hùng Mạnh - Phó CVP Sở

Điện thoại: 0220.3890213

Email: manhtnmthd@gmail.com

4Sở Xây dựng

Điện thoại: 098 3855333

Email:

Ông Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Sở

Điện thoại: 098 3855333

Email:

5Sở Kế hoạch và Đầu tư

Điện thoại: 0220.3853574 - 0903.468.117

Email: sokehoachdautuhaiduong@gmail.com

Ông Lương Đình Tuấn – Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0903.468.117

Email: tuan.luongdinh@gmail.com

6Sở Nội vụ

Điện thoại: 02203853838

Email: sonoivu@haiduong.gov.vn

Ông Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Sở

Điện thoại: 0912293115

Email: phammanhhung1965@haiduong.gov.vn

7Sở Công Thương

Điện thoại: 0904.198.867

Email: xttmhd@gmail.com

Ông Nguyễn Lương Ngọc – PGĐ TT Xúc tiến thương mại

Điện thoại: 0904.198.867

8Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Điện thoại: 0904.576.939

Email: huyenbtxh@gmail.com

Bà: Nguyễn Thị Huyên– Chánh thanh tra Sở

Điện thoại: 0904.576.939

Email: huyenbtxh@gmail.com

9Sở Tài chính

Điện thoại: 0936.548.555

Email: phamhuongstc@gmail.com

Phạm Thị Hương

Điện thoại: 0936.548.555

Email: phamhuongstc@gmail.com

10Sở Giao thông vận tải

Điện thoại: 02203 852 590

Email: vanphongsogtvthd@gmail.com

Nguyễn Thị Liên – Chuyên viên VP

Điện thoại: 02203 852 590; 0988.207.074

Email: liengthd@gmail.com

11Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điện thoại: 0912.333.072

Email: sovhttdlhd@gmail.com

Ông Nguyễn Thành Trung – Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 02203.851630; 0903.290.866

12Sở Khoa học & Công nghệ

Điện thoại: 0986.258.686

Email: sokhoahochd@gmail.com

Ông Phạm Văn Bình – Giám đốc Sở

Điện thoại: 02203.892.434; 0986.258.686

Email: binhkhcn@gmail.com

13Sở Thông tin và Truyền thông

Điện thoại: 0934.467.777

Email: thongtintruyenthong@haiduong.gov.vn

Ông Nguyễn Cao Thắng – Giám đốc Sở

Điện thoại: 0220.3897.386; 0934.467.777

Email: thangcaohd@gmail.com

14Sở Tư pháp

Điện thoại: 02203.857.212

0989.083.018

Email: sotuphaphaiduong@gmail.com

Ông Phạm Văn Song – Chánh Văn phòng

Điện thoại: 02203.857.212

0989.083.018

15Sở Y tế

Điện thoại: 0965.021.616

Email: thanhtrasythd@gmail.com

Ông Hoàng Anh Tùng – Phó Chánh Thanh tra Sở

Điện thoại: 0965.021.616

Email: thanhtrasythd@gmail.com

16Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Điện thoại: 02203.3852289

0936525528

Email: sonongnghiephaiduong@gmail.com

Ông Đồng Quốc Trà – Phó CVP Sở

Điện thoại: 02203.3852289; 0936525528

Email:

17Sở Giáo dục và Đào tạo

Điện thoại: 0982.913.998

Email: trannghin78@gmail.com

Ông Trần Văn Nghìn – Chánh Văn phòng Sở

Điện thoại: 0982.913.998

Email: trannghin78@gmail.com

18Công an tỉnh

Điện thoại: 02203.852.365

069.2829.182

Email: phapchecahd@gmail.com

Ông Lê Văn Huấn – Đội trưởng Đội pháp chế

Điện thoại: 0979282189

Email: phapchecahd@gmail.com

19Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Điện thoại: 02203.846.536

Email: quansu.haiduong@gmail.com

Ban Tuyên huấn – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
20Chi cục Hải quan

Điện thoại: 0989.209.025

Ông Nguyễn Cảnh Đông- Phó Chi cục trưởng

Điện thoại: 0989.209.025

21Ban quản lý các KCN

Điện thoại: 02203.849.457

Email: vanthubqlkcnhd@gmail.com

Ông Phạm Minh Phương – Trưởng ban

Điện thoại: 02203.847.090; 0913255546

Email: pmphuongkcnhd@gmail.com

22Cục Thống kê

Điện thoại: 0987.594.334

Email: lvhunghdu@gso.gov.vn

Ông Lê Việt Hùng – Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp

Điện thoại: 02203.890.298; DĐ: 0987.594.334

Emai: lvhunghdu@gso.gov.vn

23Viện Kiểm sát nhân dân tỉnhĐiện thoại: 02203.852.396

Ông: Nguyễn Ngọc Đức – Chánh văn phòng

Điện thoại: CQ: 02203.844.547-NR: 02203.882.789

Di động: 0912.210.779

Email: anhduc74@gmail.com

24Thanh tra tỉnh

Điện thoại: 0220.3.859.089

0911.159.089

Email: tnvtkq@gmail.com

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thanh tra tỉnh Hải Dương

25Kho bạc nhà nước tỉnh

Điện thoại: 0982.030.563

Email: uyennp@vst.gov.vn

Ông Nguyễn Phúc Uyên – Phó Giám đốc

Điện thoại: 0982.030.563

Email: uyennp@vst.gov.vn

26​​Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương​Điện thoại: 02203.852.462

Di động: 0904.979.324
​Bà Nguyễn Thị Hải Vân – Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Hải Dương​
27UBND thành phố Hải Dương

Điện thoại: 02203.859.078

Email: vanphong.tphd@gmail.com

Ông: Hoàng Hữu Hưng – Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP

Điện thoại: 02203.859.078

Email: huuhung77hd@gmail.com

28UBND huyện Thanh Miện

Điện thoại: 0220.3736.562

Email: huyenthanhmien@gmail.com

Ông Phạm Văn Hạnh – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

Điện thoại: 0904 041 252

Email: Hanhtctm@gmail.com

Ông Bùi Trọng Thược – Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

Điện thoại: 0912 909 191

Email: Buitrongthuoc@gmail.com

29UBND huyện Kinh MônĐiện thoại: 0912815171

Ông Lê Văn Bí – Phó Chủ tịch huyện

Điện thoại: 0912815171

30UBND huyện Nam SáchĐiện thoại: 0989.290.667

Ông Phùng Văn Diện – Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Điện thoại: 0989.290.667 – 02203.607.686

Email: lekimhaukt@gmail.com

31UBND huyện Thanh Hà

Điện thoại: 0220.3815177

Email: thanhha@haiduong.gov.vn

Ông Ngô Đức Vính – Chủ tịch

Điện thoại: 0220.3815171; 0904.286.220

Email: ngoducvinhvpubthanhha@gmail.com

Ông Trịnh Văn Cường – CVP HĐND&UBND

Điện thoại: 0220.3815176; 0912.147.686

Email: cuonghuong20021978@gmail.com

32UBND huyện Cẩm Giàng

Điện thoại: 0904.369.757

Email: nguyenvancong29@gmail.com

Ông Nguyễn Văn Công – Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0904.369.757

Email: nguyenvancong29@gmail.com

33UBND thành phố Chí Linh

Điện thoại: 02203.882.224

Email: ubndchilinh.haiduong@gmail.com

Ông Nguyễn Văn Thưởng – Phó Chủ tịch UBND thành phố

Điện thoại: 0904.235.350

Email: nguyenthuongchilinh@gmail.com

34UBND huyện Gia Lộc

Điện thoại: 02203.716.492

0904.990.387

Ông: Đỗ Văn Sáng – Phó chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 02203.716.492 - 0904.990.387

35UBND huyện Ninh Giang

Điện thoại: 02203.767.354

0917.512.596

Email: ubndhng@gmail.com

Ông Đào Duy Trượng-CVP HĐND-UBND huyện

Điện thoại: Điện thoại: 02203.767.354 -0917.512.596

Email: ubndhng@gmail.com

36UBND huyện Bình Giang

Điện thoại: 02203.603.789

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Ông Nguyễn Xuân Phúc

Điện thoại: 0942.812.145

Email: phucubndbinhgiang@gmail.com

37UBND huyện Kim Thành

Điện thoại: 02203.720.273

0903.262.757

Email: nguyentoan5885@gmail.com

Ông Nguyễn Văn Toán – Chánh Văn phòng

HĐND&UBND huyện

Điện thoại: 02203.720.273; 0903.262.757

Email: nguyentoan5885@gmail.com

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 16638
Trước & đúng hạn: 16505
Trễ hạn: 7
Trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:18/05/2024 18:34:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Địa chỉ: Số 55, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 02203.777540

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Đang truy cập: 7
Hôm nay: 55
Tháng này: 17,162
Tất cả: 316,580