Đăng nhập
Huyện nhà tổ chức khám tuyển sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2019
CỔ BÌ TỔ CHỨC ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI – TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
Huyện nhà tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai sắp xếp, sáp nhập các thôn, khu dân cư trên địa bàn
Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2018
Công văn về việc treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Trần Đại Quang
Bình Giang phổ cập bơi
Thông báo về việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Phan Văn Khải
Bình Giang tiếp tục phát triển ổn định
Chủ tịch HĐND huyện Bình Giang tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Bình Minh
Hội nghị tổng kết 3 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giai đoạn 2016-2018
Phiên giao dịch việc làm năm 2018 tại địa bàn huyện
Lớp bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo cơ sở năm 2018
THÔNG TIN CÁC XÃ (THỊ TRẤN)
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Huyện Bình Giang
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Biên tập
Địa chỉ: Thị trấn Kẻ Sặt - Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương