Đăng nhập

Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang nhiệm kỳ 2016-2021 được HĐND huyện khóa XVIII bầu tại kỳ họp thứ nhất gồm: 17 đồng chí;

 

1. Đ/c: Nguyễn Trung Kiên - Phó bí thư, Chủ tịch UBND; ĐT 03203.777.559

2. Đ/c: Vũ Quang Đáng - UV BTV, Phó chủ tịch UBND; ĐT 03203.772.666

3. Đ/c: Nguyễn Ngọc Tuấn - UV BTV, Phó chủ tịch UBND; ĐT 03203.772.888

4. Đ/c: Nguyễn Hoàng Long - UV BTV, Trưởng Công an huyện; ĐT 03203.777.568

5. Đ/c: Vũ Hồng Quang - UV BTV, Chỉ huy trưởng BCHQS; ĐT 03203.777.551

6. Đ/c Đào Đức Vỹ - Huyện ủy viên - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng - Ủy viên UBND huyện

7. Đ/c Phạm Thị Thu Hiền -  Chánh Thanh tra huyện - Ủy viên UBND huyện

8Đ/c Hà Thị Thủy - HUV - Trưởng phòng Nội vụ huyện - Ủy viên UBND huyện

9. Đ/c Vũ Minh Sỹ - Trưởng phòng Tư pháp huyện - Ủy viên UBND huyện

10. Đ/c Phạm Văn Nam - HUV - Trưởng phòng TN-MT huyện - Ủy viên UBND huyện

11. Đ/c Nguyễn Văn Sơn- Trưởng phòng Tài chính - KH huyện - Ủy viên UBND huyện

12. Đ/c Trần Văn Chuyên - HUV - Trưởng phòng NN - PTNT huyện - Ủy viên UBND huyện

13. Đ/c Vũ Viết Lập - HUV - Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin huyện - Ủy viên UBND huyện

14. Đ/c Trần Minh Thái - HUV - Trưởng phòng Giáo dục - ĐT huyện - Ủy viên UBND huyện

15. Đ/c Vũ Kim Bảo - Trưởng phòng Y tế huyện - Ủy viên UBND huyện.