Đăng nhập

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN BÌNH GIANG

KHOÁ XXVII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

TT

Họ và tên

Chức vụ hiện tại

1

Nguyễn Trọng Tuệ

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ

2

Nguyễn Hữu Nam

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3

Nguyễn Trung Kiên

Phó Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch UBND huyện

4

Vũ Quang Đáng

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện

5

Nguyễn Ngọc Tuấn

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, phó Chủ tịch UBND huyện

6

Hoàng Văn Thanh

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

7

Vũ Hữu Tuấn

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ

8

Vũ Hồng Quang

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

9

Nguyễn Hoàng Long

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Trưởng Công an huyện

10

Nguyễn Phương Vụ

Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện

11

Bùi Văn Quý

HUV, Bí thư đảng ủy thị trấn Kẻ Sặt

12

Vũ Viết Lập

HUV, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin

13

Lê Vũ Dương

Ủy viên BTV HU, Chủ nhiệm TT UBKT Huyện uỷ

14

Vũ Đình Lập

HUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

15

Lê Văn Cương

HUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo HU

16

Vũ Kim Sơn

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT HU

17

Lê Văn Cam

HUV, Phó Giám đốc TTBDCT huyện

18

Lê Xuân Hoàn

HUV, Chủ tịch UBMTTQ huyện

19

Nhữ Hồng Chuyên

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

20

Lã Thị Nhung

HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

21

Nguyễn Xuân Phúc

HUV, Bí thư đảng ủy xã Thái Dương

22

Nguyễn Thị Hải

HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện

23

Đào Đức Vỹ

HUV, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

24

Phạm Văn Nam

HUV, Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường

25

Nguyễn Văn Sơn

HUV, Trưởng phòng Tài chính - KH

26

Đào Thị Hương

HUV, Trưởng ban Dân vận HU

27

Trần Minh Thái

HUV, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

28

Trần Văn Chuyên

HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT

29

Đỗ Văn Dần

HUV, Bí Thư đảng ủy xã Thái Hòa

30

Hà Thị Thủy

HUV, Trưởng Phòng Nội vụ

31

Nguyễn Vũ Quang

HUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát ND

32

Lê Xuân Khải

HUV, Chi cục trưởng Chi cục thuế

33

Nguyễn Thị Minh Lý

HUV, Chi cục trưởng Chi cục thống kê

34

Nguyễn Xuân Trường

HUV, Phó Chánh ánh Tòa án ND huyện

35

Phạm Thị Thu Hiền

HUV, Chánh Thanh tra huyện

36

Vũ Huy Cường

HUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tân Hồng

37

Phạm Ngọc Sử

HUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hưng Thịnh

38

Vũ Đăng Chương

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy 

39

Vũ Xuân Hiển

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Tuy

40

Nguyễn Mạnh Thường

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cổ Bì

41

Vũ Thị Sang

HUV, Bí thư Huyện đoàn