Đăng nhập

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY BÌNH GIANG

 

- Địa điểm làm việc: Khu nhà 3 tầng Huyện ủy Bình Giang

- Các thành viên cơ quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Số ĐT cơ quan

1

Vũ Hữu Tuấn

Trưởng Ban

 

03203777547

2

 

Phó trưởng Ban TTr

 

03203776118

3

Vũ Đình Tập

Phó trưởng Ban

vudinhtap68tchubg@gmail.com

03206508226

4

Phạm Đình Tân

Chuyên viên

tanbtchubg@gmail.com

03203775565

5

Đặng Thị Nguyên

Chuyên viên

 

03203775565

6

Bùi Văn Thép

Chuyên viên

 

03206508226

7

Đinh Thị Thu Thủy

 

 

03206508226