Đăng nhập

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY BÌNH GIANG

-   Địa điểm làm việc: Tầng 3 khu nhà Huyện ủy

-   Email: tuyengiaobinhgiang@gmail.com

-    Các thành viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Số ĐT cơ quan

   1             

Vũ Đăng Chương

Trưởng ban

tuyengiaobinhgiang@gmail.com

03203.777.544

   2             

Lê Văn Cương

Phó Trưởng ban

lecuongbghd@gmail.com

03203.776.594

   3            

Nguyễn Thị Thanh

Chuyên viên

 

03203.776.591

   4               

Phạm Thị Xoa

Chuyên viên

 

   5             

Phạm Thị Hiền

Chuyên viên