Đăng nhập

CƠ QUAN VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY BÌNH GIANG

 

-   Địa điểm làm việc: Khu nhà 3 tầng Huyện ủy Bình Giang

-   Các thành viên của cơ quan:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

ĐT cơ quan

1

Vũ Đăng Chương

Chánh văn phòng

chuongvphubg@gmail.com

03203777549

2

 

Phó Chánh văn phòng biên tập

 

03203777780

3

Vũ Thị Hoà

Phó Chánh văn phòng

 

03203775474

4

Nguyễn Thị Hương

Kế toán

 

03203775474

5

Nguyễn Thị Khánh

Văn thư

 

03203775474

6

Hà Thị Trang

Chuyên viên biên tập

 

03203777780

7

Nguyễn Ngọc Quân

Quản trị mạng

 

 

8

Lê Thọ Hưng

Lái xe

 

 

9

Nguyễn Tiến Phong

Lái xe

 

 

10

Nguyễn Thị Hiền

Nhân viên tạp vụ