Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU
Số/Kí hiệu văn bản: Số 127/TB-UBND
Thể loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: HĐND-UBND
Ngày tháng ban hành: 22/12/2020
Người kí văn bản: Nguyễn Trung Kiên
Người gửi: Nguyễn Thị Vân
Số lần xem: 1

HyperLink
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Long Xuyên
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đề cương tuyên truyền KN 110 năm ngày sinh đ/c Lê Thanh Nghị (01/03/2021)
Công văn số 332/STC-QLNS ngày 29/01/2021 về V/v thực hiện một số quy định về tài chính và chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (19/02/2021)
Hướng dẫn số 1014/HDLS - STC-SYT ngày 10/4/2021 về việc thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (19/02/2021)
Quyết định sô 389/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 về việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (19/02/2021)
Hướng dẫn số 456/HDLS- STC- SYT ngày 10/02/2021 về thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (19/02/2021)
Hướng dẫn số 386/HD-STC ngày 04/02/2021 về thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù và quy định tài chính trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương trên địa bàn tỉnh Hải Dương (19/02/2021)
Thông báo số 111/TB-SNV ngày 08/2/2021 về việc tuyển dụng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 (18/02/2021)
Phụ lục Chỉ tiêu thi tuyển công chức hành chính của sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2021 (18/02/2021)
Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 03/2/2021 về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 (18/02/2021)
Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 03/2/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2021 (18/02/2021)
Công văn số 45/UBND-VP ngày 04/02/2021 của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covd-19 và chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác cách ly tập trung tại chỗ (04/02/2021)
Công văn số 44/UBND-VP ngày 30/01/2021 của UBND huyện về việc yêu cầu chấp hành nghiêm chỉ đạo của các cấp về phòng chống dịch Covd-19 (04/02/2021)
Quyết định về việc công bố công khai ngân sách năm 2021 của huyện Bình Giang (29/01/2021)
Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (29/01/2021)
Công văn số 289/UBND-VP ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc cho phép học sinh, sinh viên, học viên trong tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 29/01/2021 (28/01/2021)
Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 4 năm 2020 (19/01/2021)
Chỉ thị số 02 ngày 18/01/2021 của UBND huyện Bình Giang về tổ chức đón Tết Tân sửu 2021 (18/01/2021)
Thông báo số 4/TB-UBND ngày 12/01/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 (12/01/2021)
Đề cương TT KN 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021) (12/01/2021)
Công văn số 23/UBND-VP ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong dịp nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (06/01/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Thúc Kháng (04/01/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Long Xuyên (04/01/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Bình Xuyên (04/01/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Thái Hòa (04/01/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Hồng Khê (04/01/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Vĩnh Hồng (04/01/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Tân Hồng (04/01/2021)
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (11/12/2020)
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 12/2020 (07/12/2020)
Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Giang, tỉnh Hải Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 (07/12/2020)
12345678