Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU
Số/Kí hiệu văn bản: KHVB
Thể loại văn bản: 0
Nơi ban hành: 0
Ngày tháng ban hành: 9/23/2020
Người kí văn bản: Thủ trưởng
Người gửi: Ban Tuyên Giáo
Số lần xem: 1

HyperLink
Đề cương tuyên truyền 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020)
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Báo cáo/./... (18/01/2021)
Chỉ thị số 02 ngày 18/01/2021 của UBND huyện Bình Giang về tổ chức đón Tết Tân sửu 2021 (18/01/2021)
Thông báo số 4/TB-UBND ngày 12/01/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 (12/01/2021)
Đề cương TT KN 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021) (12/01/2021)
Công văn số 23/UBND-VP ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong dịp nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (06/01/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Thúc Kháng (04/01/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Long Xuyên (04/01/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Bình Xuyên (04/01/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Thái Hòa (04/01/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Hồng Khê (04/01/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Vĩnh Hồng (04/01/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Tân Hồng (04/01/2021)
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (11/12/2020)
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 12/2020 (07/12/2020)
Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Giang, tỉnh Hải Dương đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 (07/12/2020)
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph. Ăng - ghen (26/11/2020)
Đề cương tuyên truyền KN 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020) (17/11/2020)
Đề cương TT KN 100 năm ngày sinh đ/c Lê Đức Anh - Chủ tịch nước CHXHCN VN (01/12/1920 - 01/12/2020) (17/11/2020)
Đề cương tuyên truyền KN 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ VN (18/11/1930 - 18/11/2020). (17/11/2020)
Chương trình công tác tháng 11-2020 (06/11/2020)
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (04/11/2020)
Mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (20/10/2020)
Công văn số 3766/UBND-VP ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (15/10/2020)
Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2020 (13/10/2020)
Biểu mẫu thống kê số lượng công chức gửi kèm công văn số 573/UBND-NV ngày 05/10/2020 của UBND huyện Bình Giang (07/10/2020)
Thông báo số 106 của UBND huyện ngày 24/9/2020 về việc xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã năm 2020 (29/09/2020)
Kế hoạch số 69 của UBND huyện ngày 17/9/2020 về xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã năm 2020 (29/09/2020)
Công văn số 3459/UBND-VP của UBND tỉnh về phòng, chống Covid-19 trong trạng thái "bình thường mới" (25/09/2020)
Đề cương tuyên truyền 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020) (23/09/2020)
Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý III và một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020 (23/09/2020)
1234567