Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU
Số/Kí hiệu văn bản: CV
Thể loại văn bản: 0
Nơi ban hành: 0
Ngày tháng ban hành: 28/01/2021
Người kí văn bản: Nguyễn Dương Thái
Người gửi: Nguyễn Thị Vân
Số lần xem: 1

HyperLink
Công văn số 289/UBND-VP ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc cho phép học sinh, sinh viên, học viên trong tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 29/01/2021
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (07/04/2021)
Thông báo về việc lùi thời gian thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2021 (06/04/2021)
Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND ngày 10/3//2021 ban hành quyết định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (01/04/2021)
Quyết định số 992 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương (31/03/2021)
Tài liệu ôn thi công chức tỉnh Hải Dương (29/03/2021)
Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt danh sách thí sinh đủ đk dự thi công chức (vòng 1) (29/03/2021)
Công văn về việc báo cáo thống kê số lượng, chất lượng, cơ cấu, tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức (22/03/2021)
Quyết định về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương (18/03/2021)
Thông báo lịch làm việc mùa hè năm 2021 (17/03/2021)
Đề cương tuyên truyền KN 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) (10/03/2021)
Mẫu danh sách và bản kê khai tài sản năm 2021 (09/03/2021)
Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (04/03/2021)
Công văn số 76/UBND -VP ngày 02/3/2021 về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới (04/03/2021)
Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 01/3/2/2021 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH trong trạng thái mới (02/03/2021)
Đề cương tuyên truyền KN 110 năm ngày sinh đ/c Lê Thanh Nghị (01/03/2021)
Công văn số 332/STC-QLNS ngày 29/01/2021 về V/v thực hiện một số quy định về tài chính và chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (19/02/2021)
Hướng dẫn số 1014/HDLS - STC-SYT ngày 10/4/2021 về việc thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (19/02/2021)
Quyết định sô 389/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 về việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (19/02/2021)
Hướng dẫn số 456/HDLS- STC- SYT ngày 10/02/2021 về thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (19/02/2021)
Hướng dẫn số 386/HD-STC ngày 04/02/2021 về thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù và quy định tài chính trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương trên địa bàn tỉnh Hải Dương (19/02/2021)
Thông báo số 111/TB-SNV ngày 08/2/2021 về việc tuyển dụng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 (18/02/2021)
Phụ lục Chỉ tiêu thi tuyển công chức hành chính của sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2021 (18/02/2021)
Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 03/2/2021 về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 (18/02/2021)
Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 03/2/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2021 (18/02/2021)
Công văn số 45/UBND-VP ngày 04/02/2021 của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covd-19 và chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác cách ly tập trung tại chỗ (04/02/2021)
Công văn số 44/UBND-VP ngày 30/01/2021 của UBND huyện về việc yêu cầu chấp hành nghiêm chỉ đạo của các cấp về phòng chống dịch Covd-19 (04/02/2021)
Quyết định về việc công bố công khai ngân sách năm 2021 của huyện Bình Giang (29/01/2021)
Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (29/01/2021)
Công văn số 289/UBND-VP ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc cho phép học sinh, sinh viên, học viên trong tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 29/01/2021 (28/01/2021)
Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 4 năm 2020 (19/01/2021)
12345678