Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU
Số/Kí hiệu văn bản: Thông báo
Thể loại văn bản: 0
Nơi ban hành: HĐND-UBND
Ngày tháng ban hành: 30/9/2019
Người kí văn bản: Vũ Thị Hay
Người gửi: Nguyễn Thị Vân
Số lần xem: 1

HyperLink
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 10/2019
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 5/2020 (11/05/2020)
Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc và dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên ngành Giáo dục và đào tạo huyện năm 2020 (11/05/2020)
Công văn số 262 của UBND huyện về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới (08/05/2020)
công văn về việc cập nhật, niêm yết công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Nội vụ (05/05/2020)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Bình Xuyên (27/04/2020)
Công văn số 1312 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới (24/04/2020)
Công văn 1292 ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19 (21/04/2020)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Bình Minh) (20/04/2020)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Vĩnh Hồng) (20/04/2020)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Tân Hồng) (20/04/2020)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã (Nhân Quyền) (20/04/2020)
Công văn số 226/UBND-VP ngày 16/4/2020 của UBND huyện Bình Giang về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid -19 (17/04/2020)
Công văn số 1229/UBND-VP ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 (16/04/2020)
Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 1 năm 2020 (13/04/2020)
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 4/2020 (06/04/2020)
Thông báo số 22 ngày 31/3/2020 về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4/2020 (06/04/2020)
Công văn số 199/UBND-VP của UBND huyện Bình Giang về tăng cường thực hiện khai báo y tế để kiểm soát dịch bệnh (03/04/2020)
Công văn số 201/UBND-NV về việc rà soát thông tin đóng BHXH, BHYT, BHTN của cán bộ, công chức, viên chức theo mẫu C13-TS (03/04/2020)
Kế hoạch tổ chức cách ly địa bàn huyện Bình Giang theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Và Quyết định số 834/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương (01/04/2020)
Thông báo số 21/TB-UBND về việc thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 (01/04/2020)
Công văn về việc tổ chức trực vào các ngày nghỉ, ngày lễ để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 (30/03/2020)
Công văn về việc phòng ngừa sự lây lan Covid -19 tại Bộ phận Một cửa (30/03/2020)
Chỉ thị về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid - 19 (30/03/2020)
Công văn 884 ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa để phòng, chống dịch bệnh Covid -19 (25/03/2020)
Thông báo số 36/TB-VKSND huyện Bình Giang thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân (24/03/2020)
Thông báo số 1025 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tạm dừng tiếp công dân (23/03/2020)
Công văn số 159 của UBND huyện Bình Giang về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong tổ chức lễ cưới, tiệc cưới (19/03/2020)
Công văn số 159 của UBND huyện Bình Giang về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong tổ chức lễ cưới, tiệc cưới (19/03/2020)
Thông báo lịch làm việc mùa hè năm 2020 (19/03/2020)
Thông báo số 13 của Hội đồng thi tuyển giáo viên về việc tạm hoãn thi vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên ngành giáo dục và đào tạo năm 2020 (16/03/2020)
12345