Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU
Số/Kí hiệu văn bản: Số 82/TB-BTCD
Thể loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: HĐND-UBND
Ngày tháng ban hành: 31/10/2018
Người kí văn bản: Vũ Thị Hay
Người gửi: Trần Minh Thái
Số lần xem: 275

HyperLink
Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2018 của UBND huyện Bình Giang
TÀI LIỆU LIÊN QUAN