Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU
Số/Kí hiệu văn bản: CV
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: HĐND-UBND
Ngày tháng ban hành: 08/112/018
Người kí văn bản: Nguyễn Trung Kiên
Người gửi: Nguyễn Thị Vân
Số lần xem: 114

HyperLink
Danh sách người phát ngôn của các xã, huyện Bình Giang
TÀI LIỆU LIÊN QUAN