Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU
Số/Kí hiệu văn bản: HD/UBND
Thể loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: HĐND-UBND
Ngày tháng ban hành: 13/11/2018
Người kí văn bản: Nguyễn Trung Kiên
Người gửi: Nguyễn Thị Vân
Số lần xem: 119

HyperLink
Hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
TÀI LIỆU LIÊN QUAN