Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU
Số/Kí hiệu văn bản: TB-UBND
Thể loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: HĐND-UBND
Ngày tháng ban hành: 30/11/2018
Người kí văn bản: Vũ Thị Hay
Người gửi: Nguyễn Thị Vân
Số lần xem: 41

HyperLink
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 12/2018
TÀI LIỆU LIÊN QUAN