Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU
Số/Kí hiệu văn bản: Số 08/TB-BTCD
Thể loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: HĐND-UBND
Ngày tháng ban hành: 29/3/2019
Người kí văn bản: Vũ Thị Hay
Người gửi: Nguyễn Thị Vân
Số lần xem: 1708

HyperLink
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 4/2019
TÀI LIỆU LIÊN QUAN