Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU
Số/Kí hiệu văn bản: số 1380/QĐ-TTg
Thể loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Trung ương
Ngày tháng ban hành: 18/10/2018
Người kí văn bản: Trương Hòa Bình
Người gửi: Nguyễn Thị Vân
Số lần xem: 1740

HyperLink
Quyết định phê duyệt đề án thực hiện liên thông các TTHC: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng /hưởng mai táng phí
TÀI LIỆU LIÊN QUAN