Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU
Số/Kí hiệu văn bản: CV
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: HĐND-UBND
Ngày tháng ban hành: 05/4/2019
Người kí văn bản: Nguyễn Ngoc Tuấn
Người gửi: Nguyễn Thị Vân
Số lần xem: 199

HyperLink
Về việc chỉ đạo công tác tiêu hủy lợn bị dịch tả Châu phi đúng phương pháp để đảm bảo vệ sinh môi trường
TÀI LIỆU LIÊN QUAN