Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU
Số/Kí hiệu văn bản: Thông báo
Thể loại văn bản: 0
Nơi ban hành: HĐND-UBND
Ngày tháng ban hành: 3/4/2019
Người kí văn bản: Phạm Đình Quân
Người gửi: Nguyễn Thị Vân
Số lần xem: 198

HyperLink
Thông báo tình hình dịch hại trên lúa xuân và biện pháp phòng trừ
TÀI LIỆU LIÊN QUAN