Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU
Số/Kí hiệu văn bản: QĐ
Thể loại văn bản: 0
Nơi ban hành: HĐND-UBND
Ngày tháng ban hành: 06/4/2019
Người kí văn bản: Nguyễn Trung Kiên
Người gửi: Nguyễn Thị Vân
Số lần xem: 191

HyperLink
Quyết định về việc công bố dịch đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Tân việt, huyện Bình Giang
TÀI LIỆU LIÊN QUAN