Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU
Số/Kí hiệu văn bản: CV
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: HĐND-UBND
Ngày tháng ban hành: 11/4/2019
Người kí văn bản: Nguyễn Ngoc Tuấn
Người gửi: Nguyễn Thị Vân
Số lần xem: 193

HyperLink
Công văn về việc tăng cường phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn
TÀI LIỆU LIÊN QUAN