Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU
Số/Kí hiệu văn bản: BC
Thể loại văn bản: 0
Nơi ban hành: HĐND-UBND
Ngày tháng ban hành: 16/10/2019
Người kí văn bản: Nguyễn Văn Sơn
Người gửi: Nguyễn Thị Vân
Số lần xem: 189

HyperLink
Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSĐP quý I năm 2019
TÀI LIỆU LIÊN QUAN