Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU
Số/Kí hiệu văn bản: QĐ
Thể loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: 0
Ngày tháng ban hành: 18/4/2019
Người kí văn bản: Nguyễn Trung Kiên
Người gửi: Nguyễn Thị Vân
Số lần xem: 257

HyperLink
Quyết định công bố dịch đối với bệnh dịch Tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Hùng Thắng
TÀI LIỆU LIÊN QUAN