Đăng nhập
  • Cổ Bì
  • Thông tin chung

    Xã Cổ Bì có diện tích tự nhiên 701,6 Ha; Dân số 7509 người (tính đến 31/12/2013);

    Ngành nghề chính của nhân dân trong xã là sản xuất nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ

    Xã có 7 thôn đều được công nhân danh hiệu làng Văn hoá

    Xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kì chống Pháp năm 2002

    Thông tin cơ quan

    1- Đảng uỷ xã Cổ Bì: số điện thoại 03 203 779 108

    Bí thư đảng uỷ Đ/c Nguyễn Mạnh Thường

    Phó bí thư TT Đ/c Vũ Gia Tiếp

    2- Hội đồng nhân dân xã Cổ Bì

    Chủ tịch HĐND Đ/c Nguyễn Mạnh Thường

    Phó chủ tịch Đ/c Nguyễn Mạnh Tuyến

    3- Uỷ ban nhân dân xã Cổ Bì:số điện thoại 03 203 779 365

    Chủ tịch Đ/c Nguyễn Văn Suất 

    Phó chủ tịch Đ/c Nguyễn Đình Đoàn

    Địa chỉ Cổng thông tin điện tử: cobi.binhgiang.haiduong.gov.vn