Đăng nhập

 Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thái Dương  lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Thực hiện Kế hoạch số 97-KH/HU ngày 06/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong 1,5 ngày (từ chiều ngày 29-30/6/2020), Đảng bộ xã Thái Dương tổ chức Đại hội lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị cuối cùng trong toàn Đảng bộ huyện tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp lãnh đạo nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã trong giai đoạn 2020-2025.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã

Dự chỉ đạo và động viên Đại hội có đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ - TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Nam - Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và Tổ công tác của Huyện ủy.

Đ/c Nguyễn Trọng Tuệ - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, khoa học, Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXX; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIX; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXX. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 11 đồng chí; bầu 06 đại biểu đi dự đại hội cấp trên, 01 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ủy viên BCH Đảng bộ khóa mới

Đ/c Vũ Hữu Tuấn - UVTBV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy tặng hoa chúc mừng

các đồng chí trúng cử BCH Đảng bộ xã khóa XXX

Đại hội đã thông qua Nghị quyết, trong đó xác định rõ phương hướng tổng quát và các mục tiêu chủ yếu cần tổ chức triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, trong 5 năm tới, Đảng bộ xã Thái Dương phấn đấu lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đạt 170 triệu đồng, thu ngân sách hàng năm vượt 10% so với kế hoạch huyện giao, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 60 triệu đồng, đến năm 2025 giảm 2/3 số hộ nghèo theo tiêu chí mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo 100% chỉ tiêu giao quân. Trong công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hàng năm có 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 15% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% trở lên chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém, kết nạp từ 5-6 đảng viên/năm.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ xã, đồng chí Phạm Văn Quyết được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Tổng hợp từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy./.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...