Đăng nhập

Sáng 11/01, UB MTTQ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 6 khóa XXIV, nhằm tổng kết, đánh giá công tác MTTQ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Về dự hội nghị có đ/c Huỳnh Tấn Dương phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Hải Dương, về phía huyện có đ/c Nguyễn Hữu Nam, PBT TTHU- Chủ tịch HDND huyện, Vũ Hữu Tuấn UVBTVHU- Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng ban ngành của huyện, lãnh đạo MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong năm 2020, UBMTTQ huyện tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tuyên truyền vận động nhân dân phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới đại hội 13 của Đảng, tuyên truyền nhân rộng gương điển hình “ người tốt việc tốt” tới cán bộ, hội viên và nhân dân, thực hiện tốt cuộc vân động ‘Toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vân động “Ngày vì người nghèo” và cuộc vận động  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền Nghị định 42 của Chính phủ đến các đoàn viên, hội viên và nhân dân trong toàn huyện. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân liên quan đến chính sách hỗ trợ với cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời rà soát lập danh sách các hộ được nhận hỗ trợ, niêm yết danh sách, giám sát tiến độ chi trả và kết quả chi trả cho đối tượng được hưởng trên địa bàn huyện với tổng số tiền 14 tỷ 707 triệu 750 nghìn đồng, UB MTTQ huyện tham mưu cho Thường trực Huyện ủy phát động ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 đến các công ty doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn, tầng lớp nhân dân trong toàn huyện được 289 triệu 359 nghìn, số tiền các xã, thị trấn chuyển lên là 538 triệu 090 nghìn đồng...Năm 2020,  Ban TT UB MTTQ huyện phối hợp tổ chức khánh thành và bàn giao cho 15 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, hỗ trợ 50 triệu/ ngôi; hỗ trợ 15 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000đ;  Phối hợp trao 200 suất quà do MTTQ tỉnh vận động, 40 suất quà do Ngân hàng Vitcombank tài trợ cho hộ nghèo, phối hợp với các công ty tặng quà cho các hộ nghèo trong toàn huyện…. Tuyên truyền, vận động nhân dân và tham gia thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng “Nền quốc phòng toàn dân” và “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia lồng ghép trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trong huyện thực hiện tốt công tác phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất chương trình phối hợp và hành động năm 2021 với các nội dung trọng tâm: tập trung quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; Nghị quyết đại hội đảng các cấp; tham gia chuẩn bị; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững QP-AN; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân; tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới mội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Với thành tích đạt được, năm 2020 nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp khen thưởng.

Đài phát thanh thực hiện

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...