Đăng nhập

Trong 2 ngày 15 và 16/5, Đảng bộ xã Nhân Quyền đã long trọng tổ chức ĐH đại biểu lần thứ XXXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự ĐH có các đ/c: Nguyễn Trọng Tuệ TUV- BTHU; Nguyễn Hữu Nam: Phó BTTTHU- CT HĐND huyện; Nguyễn Trung Kiên Phó BTHU- Chủ tịch UBND huyện; các đ/c trong Ban TVHU; BCH Đảng bộ, lãnh đạo các Ban XD Đảng, tổ công tác huyện; cùng 177 đại biểu tiêu biểu của đảng bộ.

ĐH đã được nghe đ/c Vũ Thị Nga: thay mặt đoàn chủ tịch trình bày BC kết quả hoạt động của đảng bộ trong nhiệm kỳ qua. BC nêu rõ, Đảng bộ xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lồng ghép việc học tập và làm theo Bác vào các phong trào thi đua, các việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Nhân Quyền đã kết nạp được 35 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 299  đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Nhiều năm liền, Đảng bộ xã được công nhận đạt “trong sạch, vững mạnh”.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Nhân Quyền đã lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển KT, VHXH; chú trọng phát triển nền nông nghiệp theo hướng hàng hóa; duy trì và phát triển các ngành nghề CN, TTCN, dịch vụ, thương mại trên địa bàn, phát huy tối đa tiềm năng, thếm mạnh của địa phương.  Nhờ vậy, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Tăng trưởng kinh tế trong nhiệm kỳ bình quân hàng năm đạt 16,2%, trong đó: nông nghiệp tăng 3%; công nghiệp, xây dựng tăng 17%; các hoạt động dịch vụ và lĩnh vực kinh tế khác tăng 20%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của xã đạt là 55,17 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã giảm còn 1,41%.

Năm 2015, Nhân Quyền là xã đầu tiên của huyện được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Ý thức được kết quả xây dựng NTM làm thay đổi bộ mặt nông thôn, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Trong 2 năm 2018 và 2019, Nhân Quyền đã đầu tư  trên 41 tỷ đồng để xây dựng các công trình trọng điểm, nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu chí NTM nâng cao. Đến tháng 11/2019, xã đã cơ bản đạt 18/18 tiêu chí NTM nâng cao theo quy định; Hiện xã đã hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp trên thẩm định, xét công nhận xã đạt tiêu chí NTM nâng cao.

Trên lĩnh vực giáo dục, văn hoá - xã hội, Nhân Quyền cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng;  Cùng với đó, công tác an sinh xã hội; các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng được được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho nhân dân yên tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ  nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung vào một số nội dung như: tiếp tục phát huy có hiệu quả các nguồn lực, tính chủ động sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường, phát triển nhanh và bền vững; chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng CNH, HĐH, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội theo trình tự hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện, đồng thời biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhân Quyền đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị, Đảng bộ xã Nhân Quyền tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nêu cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy hiệu quả mô hình sản xuất cây hàng hóa, trang trại, gia trại, mở rộng các ngành nghề, hình thành cụm công nghiệp xã; tiếp tục giữ vững và phát huy các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, cải thiện đời sống nhân dân;

Trên tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu 13 đồng chí đủ điều kiện vào ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Bình Giang lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Đài Phát thanh thực hiện

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...