Đăng nhập

Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

 và triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021

 

Sáng ngày 22/9/2020, UBND huyện tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và triển khai công tác tuyển quân năm 2021. Dự chỉ đạo hội nghị có đ/c Đại tá Nguyễn Huy Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đ/c Nguyễn Hữu Nam - Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Nguyễn Trung Kiên - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đ/c Nguyễn Hữu Nam - Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu

Năm 2020, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ CHQS tỉnh, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện đạt kết quả tích cực, bảo đảm đúng thời gian, an toàn, đúng luật. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và sự chi phối bởi dịch bệnh Covid-19, song công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện tốt ngay từ khâu sơ tuyển, khám tuyển. Các bước xét duyệt đã bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai. Kết quả năm 2020, huyện đã giao 160/160 nam công dân, đạt 100% chỉ tiêu cho 04 đơn vị là: Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 325/Quân đoàn 2; Lữ đoàn 26/Quân chủng PK-KQ; Lữ đoàn 144/ Bộ Tổng Tham mưu và Bộ CHQS tỉnh.

Đ/c Nguyễn Trung Kiên - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Kết luận hội nghị, đ/c Nguyễn Trung Kiên - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên hằng năm, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; để hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là Luật nghĩa vụ quân sự; đồng thời giao trách nhiệm cho từng thành viên hội đồng NVQS huyện tổ chức khám tuyển chặt chẽ, bố trí lực lượng khám tuyển đúng khả năng và năng lực chuyên môn, tuyển chọn được những nam công dân trong độ tuổi có đủ sức khỏe, đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng. Đối với Hội đồng NVQS 16 xã, thị trấn, đồng chí yêu cầu cần tăng cường tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tuyên truyền, động viên nam thanh niên trong độ tuổi hăng hái tham gia khám sơ tuyển; thực hiện tốt công tác nắm và quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, từng bước đảm bảo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đạt kết quả tốt theo kế hoạch, chỉ tiêu giao.

Tại hội nghị, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 08 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2020.

Toàn cành hội nghị

Tồng hợp từ đ/c Vũ Đình Đăng

Trợ lý chính trị, BCH Quân sự huyện

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...