Đăng nhập

Tập huấn trực tuyến sử dụng phần mềm chấm

điểm chính quyền điện tử cho cấp huyện và cấp xã

 

Thực hiện Công văn số 1008/STTTT-CNTT ngày 07/10/2020 của Sở Thông tin và truyền thông về việc tập huấn, chuyển giao phần mềm đánh giá, chấm điểm mức độ Chính quyền điện tử cấp huyện và cấp xã, chiều ngày 09/10/2020 UBND huyện Bình Giang tổ chức 01 điểm cầu kết nối trực tuyến với điểm cầu Sở Thông tin và truyền thông để triển khai phần mềm chấm điểm chính quyền điện tử cho cấp huyện và cấp xã.

Tham dự lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan: phòng Văn hóa và thông tin, Văn phòng Huyện ủy, HĐND&UBND huyện; 16 công chức của 16 xã, thị trấn được giao nhiệm vụ chấm điểm chính quyền điện tử cấp của xã.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được đơn vị tư vấn hướng dẫn cách sử dụng phần mềm, cách chấm điểm theo bộ tiêu chí chấm điểm chính quyền điện tử của cấp huyện và cấp xã đồng thời giải đáp những khó khăn,vướng mắc mà các đại biểu tại các điểm cầu có ý kiến./.

 

 

                                                                   Tin, ảnh: Văn phòng HU, HĐND&UBND huyện

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...