Đăng nhập

 Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thúc Kháng lần thứ XXX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Kế hoạch số 97-KH/HU ngày 06/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong 1,5 ngày (từ ngày 13-14/5/2020), Đảng bộ xã Thúc Kháng tổ chức Đại hội lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp lãnh đạo nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã trong giai đoạn 2020-2025.

Đ/c Nguyễn Trọng Tuệ - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Dự chỉ đạo và động viên Đại hội có đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ - TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Nam - Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và Tổ công tác của Huyện ủy.

Đ/c Vũ Hữu Tuấn - UV BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy tặng hoa

cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới 

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, khoa học, Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXX; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIX; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXX. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 13 đồng chí; 08 đại biểu chính thức đi dự đại hội cấp trên; 01 đại biểu dự khuyết. Giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ xã Thúc Kháng phấn đấu lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội: Giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến năm 2025 đạt 172 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng/người; xây dựng xã Thúc Kháng đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, thành đô thị loại V trước năm 2030, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%,... Trong công tác xây dựng Đảng: phấn đấu hằng năm có 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, mỗi năm kết nạp từ 6-8 đảng viên mới.

Toàn cảnh Đại hội

Tổng hợp từ BanTuyện giáo Huyện ủy./.

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...