Đăng nhập

Hội nghị công bố các quyết định của UBND huyện

về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ

Thực hiện các quyết định của UBND huyện về công tác cán bộ, sáng ngày 01/10/2020, UBND huyện tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - HUV, Ủy viên UBND huyện, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Vũ Kim Sơn - UHV, UV UBND huyện, Quyền Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, đồng chí Vũ Đình Lập - HUV, UVUBND huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND&UBND huyện, đồng chí Phạm Thị Thu Hiền - HUV, UV UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, đồng chí Đỗ Văn Dần - HUV, UV UBND huyện, Quyền Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, đồng chí Vũ Quang Thái - HUV, UV UBND huyện, Phó trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT và đồng chí Vũ Ngọc Châu - HUV, UV UBND huyện, Phó chủ tịch UBMTTQ huyện.

Đ/c Nguyễn Hữu Nam - Phó bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện,

đ/c Nguyễn Trung Kiên - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các đ/c lãnh đạo HĐND,

UBND hnuyện trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hay - Phó chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND&UBND huyện đã thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, đồng chí Vũ Kim Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, đồng chí Vũ Đình Lập được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Lao động - TB& XH, đồng chí Phạm Thị Thu Hiền được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Nội vụ, đồng chí Đỗ Văn Dần được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, đồng chí Vũ Quang Thái được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT và đồng chí Vũ Ngọc Châu được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh thanh tra huyện.

Đ/c Nguyễn Trung Kiên - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định việc điều động, bổ nhiệm, kiện toàn cán bộ lãnh đạo các phòng ban của huyện lần này thể hiện sự quan tâm lớn của Huyện ủy, UBND huyện đối với công tác cán bộ. UBND huyện có 12 phòng chuyên môn, trong đó có 07 phòng có sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo. Đồng chí hy vọng sự thay đổi này sẽ tạo luồng sinh khí mới góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền cấp huyện. Đồng chí nhấn mạnh để làm được điều đó, các đồng chí lãnh đạo mới được bổ nhiệm công tác lần này cần tiếp cận ngay công việc, phải có phương pháp làm việc khoa học và đặc biệt là tư duy nhanh nhạy, đáp ứng với yêu cầu công việc trong giai đoạn mới.

Thay mặt các đồng chí vừa nhận công tác mới, đồng chí Vũ Đình Lập - HUV, UVUBND huyện, Trưởng phòng Lao động TB&XH phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Chủ tịch UBND huyện đồng thời hứa sẽ quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

                                         Tổng hợp từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...