Đăng nhập

 Các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm

130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020

 

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tích cực tham mưu, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngay từ tháng 4/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã sao gửi đề cương tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 39 chi, đảng bộ cơ sở và các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa; chỉ đạo Đài phát thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn thường xuyên phát sóng các bài viết ca ngợi công lao to lớn của Bác đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân; khẳng định giá trị trường tồn của di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam. Trong cuốn Bản tin bộ số ra tháng 5/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động biên tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quý II đồng thời biên tập, tổng hợp chuyên đề: "Những dấu ấn quan trọng trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh" nhằm phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và sinh hoạt trong các chi bộ, các ngành, đoàn thể.

Ngoài việc chỉ đạo treo các băng zôn tuyên truyền ở các trục đường lớn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn tham mưu, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn nội dung, xây dựng 04 pa nô treo ở cổng trụ sở Huyện ủy - HĐND, UBND huyện và cổng Nhà văn hóa trung tâm huyện. Đặc biệt Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thiết kế 06 bảng biển khổ 1m2 x 80cm treo ở tiền sảnh các tòa nhà làm việc với các nội dung thiết thực, cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo như: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng"; "Lãnh đạo, cán bộ, đảng viên thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại"; "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực"; "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm"; "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân";  "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực".

Một số khẩu hiệu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn ở tiền sảnh các trụ sở làm việc:

 

Tin bài: Ban Tuyên giáo Huyện ủy./.

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...