Đăng nhập

Bình Giang tiếp tục phát triển ổn định

Bài Đăng trên Báo Hải Dương THỨ HAI, 19/02/2018 23:55:11

 

Năm 2017, huyện Bình Giang đã đạt được nhiều kết quả khả quan về kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.


Thị trấn Kẻ Sặt ngày càng phát triển

Kết quả tích cực

Năm 2017, tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu trên địa bàn huyện đạt gần 7.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm và tăng 9,7% so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt gần 283 tỷ đồng, vượt 112,7% kế hoạch tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38,5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,34%.
Trong năm, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Bình Giang là một trong những địa phương có nhiều xã về đích NTM. Huyện có 7/18 xã, thị trấn đã được UBND tỉnh công nhận xã NTM gồm: Nhân Quyền, Bình Xuyên, Long Xuyên, Tân Hồng, Thái Học, Thúc Kháng và Vĩnh Hồng. Các xã Thái Hòa, Thái Dương, Cổ Bì cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, đang đề nghị tỉnh thẩm định, công nhận xã NTM. Năm 2017, sản xuất nông nghiệp của huyện phát triển ổn định, sản xuất tập trung, quy mô lớn theo hướng hàng hóa rõ nét hơn, góp phần nâng cao thu nhập của người dân nông thôn. Huyện duy trì được diện tích đất lúa, năng suất lúa đứng tốp đầu của tỉnh.
Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, năm học 2016-2017, sự nghiệp giáo dục - đào tạo tiếp tục được huyện đặc biệt quan tâm và đạt được những tiến bộ rõ rệt. Huyện có thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia và là địa phương đầu tiên trong tỉnh có tất cả các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.
Để đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả đề án về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, huyện đã tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, thái độ phục vụ nhân dân đối với cán bộ, công chức. Gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Thường xuyên kiểm soát thủ tục hành chính ở cấp huyện và cấp xã. Toàn huyện có 100% số doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng, 97% số doanh nghiệp đã đăng ký, nộp thuế điện tử.
Các lĩnh vực y tế, văn hóa, thể dục-thể thao... của huyện tiếp tục phát triển và đạt những kết quả tích cực. An ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. Hệ thống chính trị được củng cố vững chắc.

Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, huyện Bình Giang tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, đề ra những giải pháp sát thực để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.
Năm 2018, huyện tập trung triển khai thực hiện một số dự án trọng tâm nằm trong chương trình nâng cấp thị trấn Kẻ Sặt từ đô thị loại V lên đô thị loại IV, hướng tới xây dựng đô thị văn minh. Tiếp tục triển khai xây dựng một số khu dân cư mới đã được tỉnh cho phép lập quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng. Xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng của huyện, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội; phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM.
Để đạt mục tiêu giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu trên địa bàn tăng từ 9-10% so với năm 2017, huyện Bình Giang tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; tăng cường các biện pháp quản lý, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn. Các cơ quan chức năng của huyện tích cực tuyên truyền để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh thực hiện nghiêm chính sách pháp luật về thuế, phấn đấu thu vượt từ 10% trở lên so với chỉ tiêu tỉnh giao.
Cùng với phát triển kinh tế, huyện quan tâm chăm lo sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động về y tế, phòng chống các bệnh nguy hiểm ở người.  
Năm 2018, toàn huyện đặt mục tiêu xây dựng thêm từ 3-5 làng, khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa", trên 86% số gia đình đạt văn hóa. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1% so với năm 2017. Các cấp, các ngành tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn.
Để những mục tiêu trên trở thành hiện thực, huyện Bình Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đối với sự phát triển của huyện.

NGUYỄN TRUNG KIÊN
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...