Đăng nhập

Bình Giang phổ cập bơi

CHỦ NHẬT, 08/07/2018 15:04:57

Những cách làm đúng hướng của huyện Bình Giang trong việc phổ cập bơi đã đem lại những kết quả đáng khích lệ.

 

Nội dung chi tiết tại đây

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...