Đăng nhập

     Viện KSND huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương:

 Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, hướng tới

 kỷ niệm 61 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

 

Cùng với lịch sử hình thành và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2021), Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang qua các thời kỳ luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương và góp phần không nhỏ vào tiến trình cải cách tư pháp theo chủ trương, đường lối của Đảng. Kết quả công tác hàng năm của Viện kiểm sát nhân dân huyện đã được Huyện ủy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ghi nhận, được các ngành đánh giá cao.

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và tình hình vi phạm, tội phạm xảy ra trên địa bàn, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang xác định nhiệm vụ trọng tâm là: "Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành theo yêu cầu của Quốc hội khóa XV. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác tư pháp và các chỉ tiêu công tác của Ngành. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp đảm bảo quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Sắp xếp, kiện toàn và nâng chất đội ngũ công chức; đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành, công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới".

 

                   Ảnh:  Tập thể công chức, người lao động VKSND huyện Bình Giang

 Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và những năm tiếp theo, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang tiếp tục thực hiện đổi mới công tác cán bộ, sắp xếp hợp lý và phân công nhiệm vụ cho Lãnh đạo và công chức đảm bảo phù hợp với năng lực, sở trường nhằm phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo của từng vị trí công tác; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác; thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, tập trung vào các giải pháp là:

Quán triệt, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Tập trung thực hiện nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ khi giải quyết nguồn tin về tội phạm. Chủ động đề ra các yêu cầu điều tra thu thập chứng cứ theo cả hướng buộc tội và gỡ tội một cách khách quan, thận trọng; trên cơ sở đó để định hướng quá trình điều tra làm rõ bản chất vụ việc. Bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm, bảo vệ tốt quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng hình sự. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của VKS trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc.

          Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự; kiểm sát thi hành án; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; bảo đảm mọi vi phạm pháp luật đều được phát hiện kịp thời để kháng nghị, kiến nghị.

Ngay từ đầu năm nghiệp vụ, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác đảm bảo sát đúng với Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương và tình hình thực tế ở địa phương, đồng thời đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện. Kết quả tính từ đầu năm đến nay, các chỉ tiêu nghiệp vụ đơn vị cơ bản đã đạt trong đó có nhiều chỉ tiêu đã vượt kế hoạch, chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự được nâng lên rõ rệt.

Các vụ án khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án nào Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội hoặc khác với tội danh đã truy tố, cụ thể là: đã thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết 42/46 nguồn tin tội phạm; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 50 vụ án hình sự, truy tố 24 vụ. Các vụ án Viện kiểm sát truy tố đều đảm bảo đúng người, đúng tội, không có vụ án nào bị cấp phúc thẩm hủy, sửa án có lỗi của Kiểm sát viên, không có vụ án nào phải trả điều tra bổ sung trong các giai đoạn tố tụng... Đã phối hợp với Cơ quan điều tra và Tòa án nhân dân huyện xác định 8 vụ án trọng điểm đạt tỉ lệ 21%; tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa cho đội ngũ Kiểm sát viên, nhiều phiên tòa đã thực hiện việc số hóa hồ sơ và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh trong quá trình kiểm sát xét xử.... Đặc biệt 6 tháng đầu năm, đơn vị đã phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án huyện giải quyết kịp thời, nhanh chóng 3 vụ án về các tội Chống người thi hành công vụ và Gây rối trật tự công cộng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác kiểm sát trong lĩnh vực dân sự, lĩnh vực tạm giữ, tạm giam, thi hành án được tăng cường; hoạt động tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo được đảm bảo. Thông qua hoạt động kiểm sát, đơn vị đã phát hiện được nhiều vi phạm của các cơ quan tư pháp, đã phát hành 01 kháng nghị phúc thẩm trong lĩnh vực dân sự được cấp phúc thẩm chấp nhận; Phát hành 03 kiến nghị phòng ngừa 18 kiến nghị khắc phục vi phạm với các cơ quan có kiên quan, 27 yêu cầu trong các lĩnh vực công tác. Các kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân huyện đều được tiếp thu, thực hiện, góp phần đảm bảo cho các quy định của pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác kiểm sát phục vụ bầu cử: Trước tình hình thực tế của địa phương và diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Lãnh đạo đơn vị phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện lập danh sách, hướng dẫn UBND cấp xã, đồng thời kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện quyền bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với người đang thi hành án tại địa phương. Qua hoạt động kiểm sát đã yêu cầu 02 UBND xã loại khỏi Danh sách cử tri 2 trường hợp không được quyền bầu cử (đối với 2 đối tượng tha tù trước hạn có điều kiện nhưng chưa hết thời gian thử thách). Ngày 23/5/2021, đã trực tiếp kiểm sát việc thực hiện quyền bầu cử của 14 người đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện, đảm bảo công tác bầu cử được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và thực hiện tốt yêu cầu công tác phòng chống dịch.

Từ những kết quả đã đạt được, 6 tháng đầu năm 2021 đơn vị được tặng  thưởng 5 Giấy khen, được Viện trưởng Viện KSND tỉnh đề nghị Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Bằng khen cho tập thể do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Về cá nhân: có 2 đồng chí được Viện trưởng Viện KSND tối cao và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 1 đồng chí được Viện trưởng Viện KSND tỉnh đề nghị Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua: Thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" gắn với phong trào thi đua “Cán  bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở”; 10 lượt đồng chí được tặng Giấy khen trong công tác.

 

                                      Các cá nhân được tặng thưởng năm 2021

Có được kết quả đó là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, Huyện ủy và sự giám sát của HĐND huyện Bình Giang, sự giúp đỡ hiệu quả của các cấp ủy Đảng, Uỷ ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt sự phối kết hợp chặt chẽ của các cơ quan Nội chính, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân cùng với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị.

Những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang đã góp phần quan trọng kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay; góp phần xây dựng Ngành kiểm sát thật sự trong sạch, vững mạnh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương và tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước./.

                                                         Bùi Văn Tuấn

                                        Phó Viện trưởng – Viện KSND huyện Bình Giang

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...