Đăng nhập
Sáng ngày 27/2/2020, UBND huyện Bình Giang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xử lý các vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai; đồng thời tổ chức phổ biến, triển khai Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí trong BCĐ, tổ giúp việc BCĐ huyện xử lý các vi phạm về đất đai; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính, Tư pháp 16 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Đ/c Lương Đức Cường - Phó phòng Tài nguyên và môi trường triển khai

kế hoạch và nội dung Nghị định số 91/2019/NĐ-CP

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai kịp thời Kế hoạch của BCĐ xử lý vi phạm về đất đai của huyện trong việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Bình Giang và những nội dung cơ bản của Nghị định số  91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai bao gồm vi phạm trong sử dụng đất và vi phạm trong thực hiện dịch vụ về đất đai.

      Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2020 (thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực /đất đai và  Bãi bỏ điểm đ khoản 3 và điểm i khoản 6 Điều 57 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ)./.

                                                 Tin và ảnh: Văn phòng HU, HĐND&UBND huyện

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...