Đăng nhập

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát

 và sơ kết công tác Hội Cựu chiến binh 6 tháng đầu năm 2020

 

  Sáng ngày 05/6/2020, Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác kiểm tra giám sát và sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2020, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện, nhiệm kỳ 2017 - 2022, trong những năm qua, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện đã thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban chấp hành Huyện hội đã xây kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát cụ thể cho từng năm. Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tiến hành kiểm tra được 01 hội cơ sơ cấp xã và 02 hội cơ sở khối 487, kiểm tra 15/15 xã có hoạt động vay vốn ngân hàng CSXH; giám sát và phối hợp giám sát tại 04 cơ sở. Nội dung kiểm tra chủ yếu là kiểm tra việc chấp hành thực hiện Điều lệ Hội, chế độ sinh hoạt hội, quy trình kết nạp hội viên, việc quản lý tài chính, việc đảm bảo chế độ chính sách và quyền lợi hợp pháp của hội viên,...

Về hoạt động của tổ chức Hội trong 6 tháng đầu năm 2020: Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, hội viên; chấp hành gương mẫu các chủ trương của cấp ủy đảng, chính quyền,tích cực quyên góp và tham gia phòng chống dịch bệnh covid - 19 (các hội viên đã quyên góp ủng hộ trên 27.000.000đ và tham gia hơn 500 ngày công trực ở các chốt phòng chống dịch); quyên góp được trên 72.000.000đ ủng hộ xây dựng tượng đài “Tiếng sấm đường 5”. Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp với Trung tâm chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng cho 80 cán bộ hội CCB, đạt 100% kế hoạch.

Trong thời gian tới, hội cựu chiến binh các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình “CCB giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đẩy mạnh công tác cây dựng tổ chức hội vững mạnh; phối hợp với các cấp, các  ngành tăng cường tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, trước mắt là tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tổng hợp từ BanTuyên giáo Huyện ủy./.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...