Đăng nhập

Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức diễn tập

chỉ huy - cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ năm 2021

 

Thực hiện Hướng dẫn số 87/HD-TM ngày 17/52021 của Phòng Tham mưu/Bộ CHQS tỉnh Hải Dương và kế hoạch của Ban Chỉ huy Quân sự huyện về việc tổ chức diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ năm 2021, trong các ngày 07 và 08/7/2021, Ban CHQS huyện đã tổ chức diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ năm 2021. Đến dự theo dõi, chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Thượng tá Đinh Văn Trịnh - Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh và đại biểu các phòng chức năng của Bộ CHQS tỉnh Hải Dương.

Thượng tá Đinh Văn Trịnh, Phó Tham mưu trưởng – Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuân, CHT/Ban CHQS huyện

 triển khai nhiệm vụ cho cơ quan trong thực hành diễn tập chuyển trạng thái SSCĐ

Cuộc diễn tập chia làm 02 giai đoạn; giai đoạn 1 chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Sau 1,5 ngày tiến hành, cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ năm 2021 đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn. Qua thực hành diễn tập đã giúp cho cán bộ cơ quan vận dụng linh hoạt sáng tạo, giữa lý luận và thực tiễn, củng cố kiến thức, rèn luyện và nâng cao năng lực chỉ huy, phương pháp, tác phong công tác và trình độ tổ chức hiệp đồng chỉ huy tác chiến của Ban CHQS huyện và các đồng chí trợ lý chuyên môn, làm cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác huấn luyện và phục vụ cho nhiệm vụ chiến đấu khi chiến tranh xẩy ra./.

 

 

Vũ Đình Đăng - Ban CHQS huyện 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...