Đăng nhập

 

 Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát, hướng tới

 kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

 

Trong những năm qua, cùng với lịch sử hình thành và phát triển của ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020), Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang qua các thời kỳ luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương và góp phần không nhỏ vào tiến trình cải cách tư pháp theo chủ trương, đường lối của Đảng. Kết quả công tác hàng năm của Viện kiểm sát nhân dân huyện đã được Huyện ủy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ghi nhận, được các ngành đánh giá cao.

Năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp. Tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới. Tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng; tiến hành tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020).

                      Tập thể công chức, người lao động VKSND huyện Bình Giang

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật cũng như chỉ đạo của Ngành và của cấp ủy địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác đảm bảo sát đúng với Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương và tình hình thực tế ở địa phương, đồng thời đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện. Kết quả tính từ đầu năm đến nay, các chỉ tiêu nghiệp vụ đơn vị cơ bản đã đạt trong đó có một số chỉ tiêu đã vượt kế hoạch, chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự được nâng lên rõ rệt.

Ngay từ đầu năm nghiệp vụ, đơn vị tiếp tục phối hợp tốt với Cơ quan điều tra tổ chức thực hiện nghiêm túc Bộ luật tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01 ngày 29/12/2017  của Liên ngành Trung ương quy định việc phối hợp trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về: Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra” để quản lý chặt chẽ tình hình tội phạm và tăng cường trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; Quy chế phối hợp giữa Viện KSND và Công an tỉnh trong việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Hàng ngày, phân công Kiểm sát viên sang Cơ quan điều tra nắm thông tin tội phạm, đối chiếu tình hình, tiến độ, kết quả phân loại xư lý thông tin tội phạm. Kết quả nắm, đối chiếu được ghi chép vào sổ và ký xác nhận của hai bên và báo cáo ngay với Lãnh đạo phụ trách. Kịp thời phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Hoạt động kiểm sát đã góp phần đảm bảo tin báo, tố giác về tội phạm được giải quyết có căn cứ, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm.

            Các vụ án khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đều đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án nào Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội hoặc khác với tội danh đã truy tố, cụ thể là: đã thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết 45/48 tin báo; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 59 vụ án hình sự, truy tố 38 vụ. Các vụ án Viện kiểm sát truy tố đều đảm bảo đúng người, đúng tội, không có vụ án nào bị cấp phúc thẩm hủy, sửa án có lỗi của Kiểm sát viên, không có vụ án nào phải trả điều tra bổ sung trong các giai đoạn tố tụng... Đã phối hợp với Cơ quan điều tra và Tòa án nhân dân huyện xác định 11 vụ án trọng điểm đạt tỉ lệ 18,6%; tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa cho đội ngũ Kiểm sát viên, nhiều phiên tòa đã thực hiện việc số hóa hồ sơ trong quá trình kiểm sát xét xử, thuận lợi cho việc tranh tụng tại phiên tòa.... Thực hiện việc tranh luận, đối đáp với những người tham gia tố tụng trên tinh thần dân chủ, khách quan, đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự theo đúng chủ trương cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước; công tác kiểm sát trong lĩnh vực dân sự, lĩnh vực tạm giữ, tạm giam, thi hành án được tăng cường; hoạt động tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo được đảm bảo. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 93,75% (vượt 3,75%); tỷ lệ truy tố đạt 100% (vượt 10%); kháng nghị của Viện kiểm sát được chấp nhận đạt tỷ lệ 100% (vượt 30%); kiến nghị của Viện kiểm sát đã được tiếp thu, thực hiện đạt tỷ lệ 100% (vượt 20%) so với chỉ tiêu Quốc hội giao tại Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019. Thông qua hoạt động kiểm sát, đơn vị đã phát hiện được nhiều vi phạm của các cơ quan tư pháp, đã phát hành 01 kháng nghị phúc thẩm trong lĩnh vực dân sự được cấp phúc thẩm chấp nhận; Phát hành 02 kiến nghị phòng ngừa với Chủ tịch UBND huyện, 01 kiến nghị phòng ngừa với Trưởng Công an huyện, 17 kiến nghị khắc phục vi phạm với các cơ quan có kiên quan, 17 yêu cầu trong các lĩnh vực công tác. Các kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân huyện đều được tiếp thu, thực hiện, góp phần đảm bảo cho các quy định của pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

          Công tác xây dựng đảng, xây dưng ngành được quan tâm. Tổ chức thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy chế dân chủ trong ngành KSND, khắc phục thiếu sót tồn tại sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh. Kết quả công tác kiểm sát đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cụ thể là:

          Đơn vị đã tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các Chỉ thị của Viện KSND tối cao, Chỉ thị của Cấp uỷ địa phương và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của Viện KSND tỉnh, Hướng dẫn của các Vụ nghiệp vụ Viện KSND tối cao và của các Phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh đến toàn thể công chức, người lao động, trên cơ sở đó đã xây dựng Kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị kịp thời, đúng chỉ đạo và phù hợp với thực tiễn ở địa phương. Tiếp tục thực hiện quy định về lề lối làm việc, mối quan hệ công tác của đơn vị; các quy chế, quy định của ngành. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý án hình sự, án dân sự, thống kê tội phạm, số hóa hồ sơ vụ án. Tăng cường vai trò của cấp Phó, gắn trách nhiệm của cấp Phó với hiệu quả công tác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghiệp vụ công tác kiểm sát năm 2020 theo Kế hoạch đã đề ra.

          Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị về công tác kiểm sát năm 2020 phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương. Thực hiện chế độ báo cáo kịp thời về công tác xây dựng đảng với Huyện ủy, tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do địa phương phát động. Đoàn kết và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp nói riêng và các cơ quan nội chính huyện để từng cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp trên giao và nhiệm vụ địa phương.

          Phối hợp chặt chẽ với Công an, Tòa án, Chi cục thi hành án, Thường trực UBMT Tổ quốc huyện và các cơ quan có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát, đảm bảo từng cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành và phối hợp có hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

          Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và những năm tiếp theo, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang tiếp tục thực hiện đổi mới công tác cán bộ, sắp xếp hợp lý và phân công nhiệm vụ cho Lãnh đạo và công chức đảm bảo phù hợp với năng lực, sở trường nhằm phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo của từng vị trí công tác; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác; thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, tập trung vào các giải pháp là:

Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần bảo đảm thành công Đại hội đảng các cấp.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW Đảng (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và các Kế hoạch số 13-KH/BCSĐ ngày 31/01/2018 của BCSĐ Viện KSND tối cao, Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 26/01/2018 của BTV Tỉnh ủy Hải Dương, Kế hoạch số 39/KH-VKS ngày 29/6/2018 của Viện KSND tỉnh Hải Dương về thực hiện Nghị quyết số 18; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 04/5/2019 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về “Nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ” và triển khai thi hành Luật cán bộ, công chức, viên chức (sửa đổi) theo chỉ đạo của Viện KSND tối cao. Thực hiện nhận xét, đánh giá công chức đảm bảo: "xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương" theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCHTW Đảng (khóa XII) và các kế hoạch thực hiện của BCSĐ Viện KSND tối cao, BTV Tỉnh ủy Hải Dương.

Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101- QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư; Lãnh đạo phải thực sự "công bằng, trách nhiệm, gương mẫu" trong quản lý, chỉ đạo điều hành. Công chức, người lao động phải thường xuyên rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tự học tập, nghiên cứu để nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức chuyên môn, nắm chắc và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, thực hiện tốt phương châm "trung thực, trách nhiệm, tận tụy", xây dựng đội ngũ KSV vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong tình hình mới.     

Những tháng đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 lan rộng trên phạm vi toàn quốc và nhiều nước trên thế giới; để thực hiện tốt các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Ngành và của địa phương về giãn cách xã hội và phòng chống dịch bệnh, Viện KSND huyện Bình Giang đã tích cực, chủ động áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa, chống dịch như chủ động trang bị máy đo thân nhiệt, nước rửa tay khô, khẩu trang y tế phát miễn phí cho các cán bộ, công chức, người lao động và quần chúng nhân dân đến trụ sở đơn vị hoặc các cơ quan đến liên hệ công tác, phục vụ tốt nhất cho việc phòng chống dịch bệnh; đồng thời thực hiện nhiều các biện pháp tuyên truyền nhằm lan tỏa đến mỗi người dân về ý thức tự phòng tránh dịch bệnh cho mình và cộng đồng; bên cạnh đó cũng đã tặng quà cho hai hộ gia đình nghèo ở địa phương, vật chất tuy ít nhưng cũng đã góp phần động viên nhân dân chung tay phòng, chống dịch tại cộng đồng.

          Ngoài những kết quả đã đạt được về hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Chi bộ đảng đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đơn vị đã tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện; Chi bộ đảng đã lãnh đạo đơn vị, công đoàn cơ sở thành viên thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ngành và cấp ủy địa phương.

Có được kết quả đó là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương, của Huyện ủy và sự giám sát của HĐND huyện Bình Giang, sự giúp đỡ hiệu quả của các cấp ủy Đảng, Uỷ ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt sự phối kết hợp chặt chẽ của các cơ quan Nội chính, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân cùng với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị.

Những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang đã góp phần quan trọng kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay; góp phần xây dựng Ngành kiểm sát thật sự trong sạch, vững mạnh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương và tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của đất nước./.

                                                                                                                             Nguyễn Thị Hoa

                                                                                                  Viện trưởng – Viện KSND huyện Bình Giang

 

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...