Đăng nhập

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 

​Ngày 23-11-2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Đây là hội nghị trực tuyến do Trung ương tổ chức.

​Dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; bí thư các chi, đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy; bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, phó ban tuyên giáo đảng ủy các xã, thị trấn và các đồng chí báo cáo viên cấp huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường quán triệt các nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045” và nội dung Kết luận số 37-KL/TW về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”.

Để kịp thời triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XII đến cơ sở, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Kế hoạch số 70-KH/HU, ngày 20-11-2018, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, yêu cầu hoàn thành trước ngày 25-12-2018.

Tổng hợp từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy./.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...