Đăng nhập

Huyện Bình Giang công bố Quyết định hợp nhất phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND&UBND huyện

Sáng ngày 05/01, huyện Bình Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện. Tham dbuổi lễ về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Viết Hải, Tỉnh ủy viên - Chánh Văn phòng Tỉnh, đồng chí Vũ Chí Quang, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí Lãnh đạo các phòng chuyên môn Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo dõi huyện. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ, Tỉnh Ủy viên - Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

 

Theo Quyết định số 1362-QĐ/HU ngày 14/12/2018 của Huyện ủy Bình Giang về việc hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND&UBND huyện thành một Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Bình Giang. Thời gian hoạt động chính thức của Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Bình Giang kể từ ngày 01/01/2019. Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Bình Giang  thực hiện vị trí, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, cơ cấu tổ chức, cơ chế tài chính và hoạt động theo Đề án 05-ĐA/TU, ngày 30/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương. Cơ quan có tư cách pháp nhân và sử dụng 1 con dấu theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND Bình Giang gồm 1 Chánh Văn phòng và hai Phó Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng Huyện ủy HĐND&UBND huyện là đồng chí Vũ Đăng Chương; 02 Phó Chánh Văn phòng là đồng chí Vũ Thị Hay và đồng chí Vũ Thị Hòa.

Biên chế của Văn phòng Huyện ủy, HĐND&UBND huyện trước mắt sử sẽ giữ nguyên biên chế còn lại của 2 cơ quan như trước khi hợp nhất. các năm tiếp theo tiếp tục sắp xếp, bố trí dần và đến hết năm 2020 bố trí, sắp xếp về đúng vị trí việc làm và số lượng biên chế theo Đề án 05-ĐA/TU ngày 30/10/2018./.

                                                                                           Nguyễn Thị Vân -VP HU,HĐND&UBND huyện

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...