Đăng nhập

 

Hội nghị tổng kết công tác các ban xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy năm 2018

   Sáng ngày 23-01-2019, Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo, Tổ chức, Kiểm tra, Dân vận, Văn phòng cấp ủy năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Nam - Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy đã về dự, chỉ đạo hội nghị.

Đ/c Nguyễn Trọng Tuệ - TUV, Bí thư Huyện ủy

    Năm 2018, các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, đã tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, Huyện ủy và chương trình công tác năm 2018, chủ động triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, công chức các cơ quan luôn đoàn kết, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể các cấp làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 6, 7, 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chú trọng vào những nhiệm vụ trọng tâm; công tác tuyên giáo, tổ chức, dân vận có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội tích cực thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện trong năm 2018.

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ - TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo, Tổ chức, Kiểm tra, Dân vận, Văn phòng cấp ủy từ huyện đến cơ sở đồng thời giao nhiệm vụ cho các ban xây dựng đảng, văn phòng cấp ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2019.

Đ/c Nguyễn Trọng Tuệ - TUV, Bí thư Huyện ủy trao Quyết định cho đ/c Vũ Hữu Tuấn

      Tại hội nghị, Huyện ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động, phân công đồng chí Vũ Hữu Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng ban Tuyên giáo, giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện giữ chức Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy từ ngày 17/01/2019 và phụ trách Ban tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đến khi có trưởng ban tuyên giáo mới.

       

Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...