Đăng nhập

Tuyên truyền về biển, đảo và xây dựng Quân chủng hải quân nhân dân Việt Nam

Sáng ngày 11/3/2019, tại trường THPT Đường An, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm 47 - Bộ tham mưu Hải Quân và Ban giám hiệu trường THPT Đường An tổ chức buổi tuyên truyền về biển, đảo của Việt Nam và công tác xây dựng nguồn nhân lực Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới. 

    Thượng tá Nguyễn Văn Nam – Phó chủ nhiệm chính trị trung tâm 47, Bộ tham mưu Hải Quân

Tại buổi nói chuyện, các đồng chí cán bộ, giáo viên và các em học sinh được nghe một số nội dung xoay quanh vấn đề biển đảo Việt Nam như: vị trí, vai trò của biển, đảo và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; lịch sử truyền thống Quân chủng Hải quân Việt Nam. Hải quân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với Quân chủng Hải quân và một số định hướng giúp các bạn trẻ tham gia xây dựng Quân chủng Hải quân thời kỳ mới. 

          Chương trình tuyên truyền biển đảo năm 2019 là một hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ trên địa bàn Tỉnh nói chung và các em học sinh trường THPT Đường An nói riêng, qua đó giúp các em hiểu biết, nhận thức thêm về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về truyền thống tốt đẹp của Hải quân nhân dân Việt Nam, nêu cao tinh thần cảnh giác của tuổi trẻ với những thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần định hướng hiệu quả nhận thức và hành động đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ mới./

Đài phát thanh thực hiện

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...