Đăng nhập

Sáng ngày 1/4, tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện đồng loạt tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ban chỉ đạo tỉnh chọn xã Nhân Quyền làm điểm chỉ đạo tổ chức lễ ra quân. Dự lễ có các đ/c lãnh đạo thống kê tỉnh; Về phía huyện có đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn - UVBTVHU- Phó chủ tịch UBND huyện cùng các đ/c trong ban chỉ đạo TĐT dân số và nhà ở; các đ/c lãnh đạo xã và BCĐ TĐT dân số và nhà ở của xã.

Cuộc TĐT dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc TĐT được quy định trong Luật Thống kê, với chu kỳ thực hiện 10 năm một lần. TĐT dân số và nhà ở năm 2019 là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu quốc gia quy định trong Luật Thống kê, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước. TĐT dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc TĐT đầu tiên áp dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của TĐT từ khâu chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thuh thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến khâu công bố kết quả TĐT. Trong đó, sử dụng thiết bị di động thông minh trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra.

Sau lễ ra quân, Ban chỉ đạo chọn 2 hộ để thu thập thông tin nhằm rút kinh nghiệm trong ngày đầu ra quân và làm tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền tại địa phương.

Các giám sát viên sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục, tập trung vào các nội dung trọng tâm như công tác thu thập thông tin nhằm phát hiện và giải quyết kịp thời, tại chỗ các vấn đề phát sinh trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn.

Đồng thời, phát hiện những sai sót trong quá trình tổ chức triển khai điều tra ở cơ sở để kịp thời điều chỉnh khắc phục. Trong ngày đầu điều tra, mỗi giám sát viên cùng ban chỉ đạo huyện, xã giám sát 2- 3 điều tra viên phỏng vấn, ghi phiếu tại địa bàn, sau đó cùng họp rút kinh nghiệm tại UBND xã./.

Đài phát thanh thực hiện

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...