Đăng nhập

 

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII

nhiệm kỳ 2015 - 2020

       Sáng ngày 10-4-2019, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bình Giang tổ chức hội nghị lần thứ 17 khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ - TUV, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện; ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; bí thư đảng ủy các xã, thị trấn.

Đ/c Nguyễn Trọng Tuệ - TUV, Bí thư Huyện ủy

        Hội nghị đã thông qua các tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; kết quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quý I, nhiệm vụ quý II; báo cáo kết quả cuộc kiểm tra thứ nhất của BCH Đảng bộ huyện; báo cáo công khai tài chính Đảng; báo cáo tổng hợp việc kê khai tài sản của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

        Quý I năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Đề án 05 của UBND tỉnh Hải Dương về sáp nhập thôn, khu dân cư không đủ điều kiện về dân số; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; triển khai thực hiện chương trình, đề án của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVII. Theo đó, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp vụ chiêm xuân 2019, toàn huyện gieo cấy 6.033 ha, đạt 100% diện tích; các lĩnh vực sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ đạt kết quả tích cực; lĩnh vực văn hóa - xã hội được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, đến nay huyện có 12 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, các xã còn lại đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới tháng 5/2019. Huyện phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để được công nhận huyện Nông thôn mới trong năm 2019; bên cạnh đó cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở tích cực thực hiện công tác phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi,...

Toàn cảnh hội nghị

       Thảo luận tại hội nghị đa số các đại biểu đều thống nhất với các tờ trình và các báo cáo, đồng thời đã tập trung thảo luận, bổ sung thêm các giải pháp để thực hiện trong quý II. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực về công tác phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi, công tác sáp nhập thôn, khu dân cư không đủ điều kiện về dân số; việc bầu bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu dân cư và thực hiện bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư; việc đưa công an chính quy về làm trưởng công an xã, thị trấn; công tác xây dựng Nông thôn mới ,…

        Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần tăng cường công tác lãnh đạo trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó cần tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh công tác phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi; tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ phấn đấu các xã còn lại đạt xã Nông thôn mới trong tháng 5/2019; huyện đạt huyện Nông thôn mới năm 2019. Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án sáp nhập thôn, khu dân cư, triển khai thực hiện chủ trương sáp nhập một số trường học; xây dựng đề án sáp nhập xã không đủ điều kiện về dân số. MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua, đoàn kết phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2019.

       Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện tổ chức chia tay một số đồng chí nghỉ chế độ: đồng chí Vũ Quang Đáng, nguyên UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện; đồng chí Hoàng Văn Thanh - nguyên UV BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Phạm Văn Nam - nguyên HUV, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; chia tay 2 đồng chí chuyển công tác, đơn vị mới: đồng chí Lê Xuân Khải - HUV, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Trường - HUV, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân huyện.

 

                       Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...